Produkty
Rozwiązania Payment Technology

Payment Technology udostępnia API do prostego i szybkiego połączenia z systemem. Jedno połączenie daje Partnerom dostęp do wielu usług związanych z przekazem pieniężnym
i potwierdzeniem tożsamości.

Partner Payment Technology za pomocą online’owego panelu administracyjnego ma stały dostęp i podgląd zleconych transakcji. Nasi Partnerzy mają możliwość wygenerowania różnorodnych raportów i zestawień.

 • Stabilny system informatyczny.
 • Szybkie masowe przekazy pieniężne do ponad 80% banków w Polsce.
 • Gwarancja rzetelnego sprawdzenia tożsamości przez pracownika Poczty Polskiej.
 • Rozwiązania minimalizujące ryzyko wyłudzenia lub fraudu
 • Rozwiązania dostępne we wszystkich placówkach Poczty Polskiej w całej Polsce.
 • Prosty i intuicyjny system wypłaty z potwierdzeniem tożsamości.
 • Możliwość realizacji przekazów pieniężnych do ponad 6700 bankomatach w Polsce.
 • Średni czas realizacji zlecenia do 10 minut.
 • Proste połączenie z systemem Partnera za pomocą API.
 • Monitoring transakcji online za pomocą panelu klienta.
 • Automatyczne generowanie raportów.
 • Możliwość dokonania wpłaty w oddziale Poczty Polskiej z informacją zwrotna do Partnera w czasie do 10 minut.
Masz pytania? Skontaktuj się
Kontakt