Produkty
Poczta na teraz

Usługa „Poczta Na Teraz” umożliwia klientom dokonania wpłaty w oddziałach Poczty Polskiej. System po otrzymaniu wpłaty od klienta automatycznie informuje partnera o dokonanej wpłacie przez danego klienta.

Czas od wpłaty do przekazania informacji do systemu partnera do 10 minut. Wpłaty „Poczta Na Teraz” realizowane są w każdej placówce Poczty Polskiej w Polsce z pominięciem agencji pocztowych od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w godzinach zależnych od danego oddziału. Do zrealizowania wpłaty klient musi wygenerować z systemu druk wpłaty lub wypełnić na Poczcie zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi z serwisu transakcyjnego partnera.

Masz pytania? Skontaktuj się
Kontakt